Close

QUALITAT

Per assegurar els màxims nivells de qualitat, tots els nostres articles són sotmesos a anàlisis interns químics i organolèptics, així com anàlisis externs físico-químics i microbiològics. D’aquesta manera garantim les millors condicions alimentàries dels articles de les nostres marques.

A més de treballar amb un laboratori extern reconegut a nivell nacional, comptem amb personal propi altament qualificat, encarregat de les diverses àrees del departament de qualitat.

Posem a la disposició dels nostres clients:

  • Fitxes tècniques de tots els productes.
  • Quadres amb la declaració d’al·lèrgens, intolerància i additius.
  • Traçabilitat del producte.
  • Registre sanitaris dels nostres proveïdors.

APPCC

Des del Departament de Qualitat treballem diferents plans per aconseguir el màxim control dels nostres productes i instal·lacions:

Pla d’aigües: Controlem que l’aigua empleada a l’empresa compleixi amb l’establert al R.D 140/2003 de 7 de febrer, que estableix els criteris sanitaris de qualitat de l’aigua de consum humà.

Pla d’higiene i neteja: Assegurem la neteja i desinfecció eficaç de les instal·lacions, eines de treball, maquinària i personal que intervenen en el procés d’emmagatzematge, per a prevenir qualsevol possibilitat de contaminació.

Pla de control de plagues: Prevenim l’entrada i instal·lació de plagues que puguin implicar un perill de contaminació dels aliments. Aquest pla s’aplica tant a l’interior de la planta com a l’exterior.

Pla de formació: Tots els treballadors reben una formació continuada segons les seves funcions.

Pla de proveïdors: Garantim l’origen i seguretat alimentària dels productes i serveis que ens subministren les empreses proveïdores.

Pla de traçabilitat: Adoptem totes les mesures necessàries per a realitzar el seguiment dels productes de Masgrau Alimentació durant les fases dels processos de comercialització, des de l’entrada al nostre magatzem, emmagatzematge i preparació, fins a la distribució al client.

Pla de manteniment de les instal·lacions: L’objectiu és assegurar el correcte estat de les nostres instal·lacions, maquinària i útils de treball que intervenen en el procés de producció, a fi d’evitar qualsevol possibilitat de contaminació dels aliments.

Pla de gestió de residus: Establim i executem un sistema de gestió per a l’eliminació adequada dels residus, subproductes i rebuig generat com a conseqüència de l’activitat realitzada, amb la finalitat d’evitar la contaminació dels olis i del medi ambient.

Control de conservació dels aliments: Sobre totes les nostres referències, treballem com a punt crític tots aquells productes que necessiten una temperatura concreta per a la seva conservació. Per aquest motiu cada dia fem el control de temperatura a la cambra frigorífica.