Close

ASPECTES LEGALS

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l’empresa:

Raó social: Alimasgrau, S.L.
Inscrita al Reg. Merc. De Girona,
Volum 1761, Foli 5, Full GI-29520, Inscrip. 1a.
CIF: B17692740
Adreça: Av Vidreres, s/n Naus 30-31-32
17310 – (Lloret De Mar) – Girona
Telèfon: 972 164 830
Email: alimasgrau@masgrau.com

El present avís legal (d’ara endavant, “Avís Legal”) regula l’ús d’aquest lloc web.

Ús i accés d’usuaris

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb l’empresa.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de l’empresa i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web, ni fins i tot citant les fonts, excepte consentiment per escrit de l’empresa.

Contingut de la web i enllaços (links)

L’empresa es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a certs usuaris.

L’empresa no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de l’empresa. La presència de “links” o enllaços a les pàgines web de l’empresa té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre l’empresa i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.